Adresa:Balkanska 35-39
11000 Beograd
Tel&Fax:+381 11 2646 292
+381 11 2686 628
+381 11 2643 851
e-mail:bacco@eunet.rs

Waygate Technologies je svetski lider u proizvodnji opreme za ispitivanje bez razaranja. Proizvodni program obuhvata opremu za ultrazvučno ispitivanje, opremu za ispitivanje vrtložnim strujama, rentgensku opremu, industrijske filmove i hemikalije, opremu i softver za digitalnu radiografiju kao i opremu za endoskopska ispitivanja. Pored prenosnih uređaja, korisnicima su na raspolaganju i ispitne mašine. Waygate Technologies posebnu pažnju poklanja digitalnoj optimizaciji svojih uređaja koji korisnicima obezbeđuju vrhunski kvalitet, produktivnost i pouzdanost.

CT (Kompjuterizovana tomografija)

Klasična primena industrijske 3D kompjuterizovane tomografije (CT) je ispitivanje i trodimenzionalno merenje metalnih i plastičnih odlivaka. Međutim radiografska phoenix|x-ray tehnologija visoke rezolucije otvara niz novih aplikacija u poljima kao što su senzorska tehnologija, elektronika, metalurgija, mnoge druge prirodne nauke.

Više o opremi>>>