Adresa:Balkanska 35-39
11000 Beograd
Tel&Fax:+381 11 2646 292
+381 11 2686 628
+381 11 2643 851
e-mail:bacco@eunet.rs

Waygate Technologies je svetski lider u proizvodnji opreme za ispitivanje bez razaranja. Proizvodni program obuhvata opremu za ultrazvučno ispitivanje, opremu za ispitivanje vrtložnim strujama, rentgensku opremu, industrijske filmove i hemikalije, opremu i softver za digitalnu radiografiju kao i opremu za endoskopska ispitivanja. Pored prenosnih uređaja, korisnicima su na raspolaganju i ispitne mašine. Waygate Technologies posebnu pažnju poklanja digitalnoj optimizaciji svojih uređaja koji korisnicima obezbeđuju vrhunski kvalitet, produktivnost i pouzdanost.

Cevi i generatori

Waygate Technologies proizvodi vrhunske rentgenske sisteme (SEIFERT) za automobilsku, vazduhoplovnu, livarsku, petrohemijsku, energetsku industriju, kao i za ostale industrijske grane. Robusni i pouzdani proizvodi garantuju najviši nivo preciznosti i u najtežim uslovima rada.

ISOVOLT Titan|neo

Stacionarni rentgenski sistemi koji se odlikuju jednostavnošću rada, upravljivošću, velikom produltivnošću i pouzdanošću.

Brošura
ERESCO MF4

Portabl rentgenske jedinice koje se odlikuju pouzdanošću i u najtežim uslovima rada

ISOVOLT Mobile 160

Propjektovan za rad gde je pristup zoni ispitivanja otežan