Adresa:Balkanska 35-39
11000 Beograd
Tel&Fax:+381 11 2646 292
+381 11 2686 628
+381 11 2643 851
e-mail:bacco@eunet.rs

Baker Hughes, a GE company (GE Inspection Technologies) predstavlja svetskog lidera u proizvodnji opreme za ispitivanje bez razaranja. Proizvodni program obuhvata opremu za ultrazvučno ispitivanje, opremu za ispitivanje vrtložnim strujama, rentgensku opremu, industrijske filmove i hemikalije, opremu i softver za digitalnu radiografiju kao i opremu za endoskopska ispitivanja. Pored prenosnih uređaja, korisnicima su na raspolaganju i ispitne mašine. Baker Huges, a GE company, posebnu pažnju poklanja digitalnoj optimizaciji svojih uređaja koji korisnicima obezbeđuju vrhunski kvalitet, produktivnost i pouzdanost.

Cevi i generatori

Baker Hughes, a GE company (GE Inspection Technologies) proizvodi vrhunske rentgenske sisteme (ranije pod imenom SEIFERT NDT) za automobilsku, vazduhoplovnu, livarsku, petrohemijsku, energetsku industriju, kao i za ostale industrijske grane.

Brošura
ISOVOLT Lynx

ISOVOLT Lynx predstavlja glavni napredak u tehnologije rentgenskih generatora, koji obuhvataju najnoviju elektroniku i digitalne koncepte. Kao rezultat pojavljuju se poboljšane performanse i pouzdanost

Brošura
ISOVOLT Titan E

Stacionarni rentgenski sistemi koji se odlikuju jednostavnošću rada, upravljivošću, velikom produltivnošću i pouzdanošću.

Brošura
ERESCO MF4

Portabl rentgenske jedinice koje se odlikuju pouzdanošću i u najtežim uslovima rada

Brošura
ISOVOLT Mobile 160

Propjektovan za rad gde je pristup zoni ispitivanja otežan

Brošura
ISOVOLT 3003

Korišćenjem tehnike konvertera srednje frekvencije dobija se visoka stabilnost, mala težina, male dimenzije i manja potrošnja.