Adresa:Balkanska 35-39
11000 Beograd
Tel&Fax:+381 11 2646 292
+381 11 2686 628
+381 11 2643 851
e-mail:bacco@eunet.rs

Baker Hughes, a GE company (GE Inspection Technologies) predstavlja svetskog lidera u proizvodnji opreme za ispitivanje bez razaranja. Proizvodni program obuhvata opremu za ultrazvučno ispitivanje, opremu za ispitivanje vrtložnim strujama, rentgensku opremu, industrijske filmove i hemikalije, opremu i softver za digitalnu radiografiju kao i opremu za endoskopska ispitivanja. Pored prenosnih uređaja, korisnicima su na raspolaganju i ispitne mašine. Baker Huges, a GE company, posebnu pažnju poklanja digitalnoj optimizaciji svojih uređaja koji korisnicima obezbeđuju vrhunski kvalitet, produktivnost i pouzdanost.

Merači debljine

Ultrazvučni merači debljine su projektovani da poboljšaju bezbednost i obezbede pouzdanost materijala koji je podložan koroziji ili eroziji.
Merači debljine (korometri) sa svojim sondama sa dva kristala, su primarno ispitno sredstvo koje se koristi za merenje debljine zida komponenti kao što su naftne i gasne cevi, sudovi pod pritiskom, rezervoari i brojni drugi ispitni zadaci.
Precizni merači koriste sonde sa jednim kristalom da bi mogli da mere najtanje materijale sa najvećim mogućim stepenom preciznosti. Uobičajene aplikacije uključuju metale I razne nemetalne materijale (staklo, keramika, plastika, itd.).
Nudimo široki spektar uređaja i sondi koji najbolje mogu da odgovore vašim ispitnim zahtevima.

Brošura
PocketMIKE

Integriše uređaj i sondu u jedinstveni paket.

Brošura
Serija DM5E

Meri preostalu debljinu zida na komponentama izloženim koroziji i eroziji.

Brošura
DMS Go+

Merač debljine sa A-slikom i modulom za snimanje podataka koji uključuje patentiranu TopCOAT tehnologiju i Auto-V (Auto Velocity) merni mod.

Brošura
CL5

Precizni merač debljine sa potpunom funkcionalnošću jednostavnog, kompaktnog i robusnog uređaja.