Adresa:Balkanska 35-39
11000 Beograd
Tel&Fax:+381 11 2646 292
+381 11 2686 628
+381 11 2643 851
e-mail:bacco@eunet.rs

Waygate Technologies je svetski lider u proizvodnji opreme za ispitivanje bez razaranja. Proizvodni program obuhvata opremu za ultrazvučno ispitivanje, opremu za ispitivanje vrtložnim strujama, rentgensku opremu, industrijske filmove i hemikalije, opremu i softver za digitalnu radiografiju kao i opremu za endoskopska ispitivanja. Pored prenosnih uređaja, korisnicima su na raspolaganju i ispitne mašine. Waygate Technologies posebnu pažnju poklanja digitalnoj optimizaciji svojih uređaja koji korisnicima obezbeđuju vrhunski kvalitet, produktivnost i pouzdanost.

Portabl uređaji

Prenosni istrumenti vrhunskog kvaliteta za pronalaženje površinskih i pod-površinskih prskotina i sortiranje metala. Svi uređaji se mogu koristiti sa velikim brojem sondi, kablova, adaptera, referentnih blokova i dodatne opreme.

Brošura

Mentor EM sa Mentor Create aplikacijom

Defektoskop za ispitivanje po metodi vrtložnih struja sa mogućnošću programiranja radnog zadatka.