Adresa:Balkanska 35-39
11000 Beograd
Tel&Fax:+381 11 2646 292
+381 11 2686 628
+381 11 2643 851
e-mail:bacco@eunet.rs

Od svog osnivanja 1971, MR® Chemie je firma koja je poznata kao ekspertski proizvođač i snabdevač ispitnih hemikalija, opreme i pomoćnog materijala za ispitivanja pentrantima i magnetnim česticama kao i specijalnih proizvoda. MR® Chemie nudi kompletne ispitne linije za penetrantska i magnetska ispitivanja kao i opremu poput magnetnih jarmova, UV lampi, referentnih test blokova, merača jačine magnetnog polja, merača jačine UV i belog svetla i ostalu opremu.

Oprema za ispitivanje penetrantima i magnetnim česticama

Ispitivanje tečnim penetrantima i magnetnim česticama zahteva korišćenje i odgovarajuće opreme. To pre svega podrazumeva opremu za magnetizaciju ispitivanog dela-ručne magnetne jarmove i ispitne stolove, referentne blokove za MT i PT metodu, opremu za merenje jačine magnetnog polja, jačine belog ili UV svetla, penetrantske linije, opremu za nanošenje ispitnih sredstava.