Adresa:Balkanska 35-39
11000 Beograd
Tel&Fax:+381 11 2646 292
+381 11 2686 628
+381 11 2643 851
e-mail:bacco@eunet.rs

Od 1948. godine ime FOERSTER je bilo sinonim za kvalitet i preciznost. Institut Dr. Foerster razvija i proizvodi opremu i sisteme za ispitivanje metalnih materijala bez razaranja, detekciju metala i ispitivanje magnetnih osobina materijala. Institut Dr. Foerster je tehnološki lider i kompetentni partner koji obezbeđuje rešenja korisnicima njegove opreme. Proizvodni program obuhvata opremu za ispitivanje poluproizvoda, komponenti, opremu za ispitivanje materijala i magnetnih svojstava.

Prenosna oprema za ispitivanje vrtložnim strujama

Brošura

TCM

Univerzalni eddy-current uređaj za ispitivanje površinskih grešaka HF, LF i rotacionim sondama, merenje provodljivosti i ECA (Eddy Current Array) ispitivanja sa ispitnim senzorom do 512 kanala.

Brošura

SIGMATEST 2.070

Prenosni instrument za merenje provodljivosti ne-feromagnetnih materijala metodom vrtložnih struja. Određuje fizičke i tehničke osobine materijala. Koristi se za sortiranje materijala, kontrolu kvaliteta gotovih proizvoda, kontrolu termičkih oštećenja, kontrolu tokom proizvodnje i obrade u metalurškom sektoru.


Brošura

MAGNETOSCOP 1.070

Prenosni sistem za merenje apsolutne gustine magnetnog fluksa i gradijenta. Obezbeđuje brza merenja relativne permeabilnosti u obimu kontrole kvaliteta nerđajućih čelika i nemagnetnih legura kao i lokalizaciju feritnih uključaka.


Brošura

MAGNETOMAT 1.790

PC-upravljan 4-kanalni sistem za preciznu detekciju gustine magnetnog fluksa i relativne permeabilnosti.


Brošura

DEFECTOMETER M 1.837

Kompaktni mobilni ispitni uređaj za detekciju prskotina na različitim metalnim komponentama.