Adresa:Balkanska 35-39
11000 Beograd
Tel&Fax:+381 11 2646 292
+381 11 2686 628
+381 11 2643 851
e-mail:bacco@eunet.rs

Waygate Technologies je svetski lider u proizvodnji opreme za ispitivanje bez razaranja. Proizvodni program obuhvata opremu za ultrazvučno ispitivanje, opremu za ispitivanje vrtložnim strujama, rentgensku opremu, industrijske filmove i hemikalije, opremu i softver za digitalnu radiografiju kao i opremu za endoskopska ispitivanja. Pored prenosnih uređaja, korisnicima su na raspolaganju i ispitne mašine. Waygate Technologies posebnu pažnju poklanja digitalnoj optimizaciji svojih uređaja koji korisnicima obezbeđuju vrhunski kvalitet, produktivnost i pouzdanost.

Portabl ultrazvučni defektoskopi

se koriste za pronalaženje i određivanje veličine unutrašnjih grešaka i anomalija u mnogim materijalima. Waygate Technologies (Krautkrämer) proizvodi kompletnu liniju portabl ultrazvučnih uređaja za širok dijapazon primena kao što su npr. ispitivanja zavarenih spojeva, ispitivanja u petrohemijskoj, naftnoj i gasnoj industriji (cevi, konstrukcije), ispitivanja u energetskoj industriji (termo,hidro, nuklerane elektrane, vetrogeneratori, itd.), ispitivanja sudova pod pritiskom, železničkih, vazduhoplovnih, brodskih, automobilskih komponenti pri proizvodnji i održavanju, otkovaka, odlivaka I teških metala. Osim vrhunskih konvencionalnih uređaja, na raspolaganju Vam stoje i najmoderniji phased-array defektoskopi..

Brošura
Mentor UT

Najnoviji konvencionalni i phased-array uređaj za ispitivanja zavarenih spojeva i mapiranje korozije.

Brošura
USM 100

Najnoviji član porodice Krautkrämerovih ultrazvučnih defektoskopa diže lestvicu u ultrazvučnom ispitivanju. Kombinuje najbolje ultrazvučne karakteristike u svojoj klasi sa konektivnošću bez premca.

Brošura
USM 36

Univerzalni defektoskop koji kombinuje ergonomski i robusni dizajn sa vrhunskim ultrazvučnim performansama

Brošura
USM Go / USM Go+

Najlakši i najprenosniji ultrazvučni defektoskopi