Adresa:Balkanska 35-39
11000 Beograd
Tel&Fax:+381 11 2646 292
+381 11 2686 628
+381 11 2643 851
e-mail:bacco@eunet.rs

Baker Hughes, a GE company (GE Inspection Technologies) predstavlja svetskog lidera u proizvodnji opreme za ispitivanje bez razaranja. Proizvodni program obuhvata opremu za ultrazvučno ispitivanje, opremu za ispitivanje vrtložnim strujama, rentgensku opremu, industrijske filmove i hemikalije, opremu i softver za digitalnu radiografiju kao i opremu za endoskopska ispitivanja. Pored prenosnih uređaja, korisnicima su na raspolaganju i ispitne mašine. Baker Huges, a GE company, posebnu pažnju poklanja digitalnoj optimizaciji svojih uređaja koji korisnicima obezbeđuju vrhunski kvalitet, produktivnost i pouzdanost.

Portabl ultrazvučni defektoskopi

se koriste za pronalaženje i određivanje veličine unutrašnjih grešaka i anomalija u mnogim materijalima. Baker Hughes, a GE company (Krautkrämer) proizvodi kompletnu liniju portabl ultrazvučnih uređaja za širok dijapazon primena kao što su npr. ispitivanja zavarenih spojeva, ispitivanja u petrohemijskoj, naftnoj i gasnoj industriji (cevi, konstrukcije), ispitivanja u energetskoj industriji (termo,hidro, nuklerane elektrane, vetrogeneratori, itd.), ispitivanja sudova pod pritiskom, železničkih, vazduhoplovnih, brodskih, automobilskih komponenti pri proizvodnji i održavanju, otkovaka, odlivaka I teških metala. Osim vrhunskih konvencionalnih uređaja, na raspolaganju Vam stoje i najmoderniji phased-array defektoskopi.

Brošura
NOVO Mentor UT

Najnoviji konvencionalni i phased-array uređaj za ispitivanja zavarenih spojeva i mapiranje korozije.

Brošura
NOVO USM 36

Univerzalni defektoskop koji kombinuje ergonomski i robusni dizajn sa vrhunskim ultrazvučnim performansama

Brošura
USM Vision 1.2

Portabl ultrazvučni sistem za ispitivanje zavarenih spojeva na cevima, koji zamenjuje ispitivanja X-zracima

Brošura
USM Go / USM Go+

Najlakši i najprenosniji ultrazvučni defektoskopi

Brošura
USM 35X

Univerzalni ultrazvučni defektoskop sa jasnim kolor ekranom i zaštitom klase IP6
USM 32X
Jednostavni i kompaktni ultrazvučni defektoskopi.

Brošura
USN 60/60L

Defektoskopi koji kombinuju moćne prednosti obrade digitalnog signala sa detaljnom informacijom o dobijenim ehoima.

Brošura
SpotChecker

Prenosni defektoskop za ispitivanje tačkastih varova na proizvodnoj liniji

Brošura
USLT Serija

Ultrazvučni dijalog instrument sadržan u PC-ju za ispitivanja tačkastih zavarenih spojeva