Adresa:Balkanska 35-39
11000 Beograd
Tel&Fax:+381 11 2646 292
+381 11 2686 628
+381 11 2643 851
e-mail:bacco@eunet.rs

Baker Hughes, a GE company (GE Inspection Technologies) predstavlja svetskog lidera u proizvodnji opreme za ispitivanje bez razaranja. Proizvodni program obuhvata opremu za ultrazvučno ispitivanje, opremu za ispitivanje vrtložnim strujama, rentgensku opremu, industrijske filmove i hemikalije, opremu i softver za digitalnu radiografiju kao i opremu za endoskopska ispitivanja. Pored prenosnih uređaja, korisnicima su na raspolaganju i ispitne mašine. Baker Huges, a GE company, posebnu pažnju poklanja digitalnoj optimizaciji svojih uređaja koji korisnicima obezbeđuju vrhunski kvalitet, produktivnost i pouzdanost.

Integrisani sistemi

Baker Hughes, a GE company (GE Inspection Technologies) proizvodi i podržava stacionarne ispitne sisteme koji su zasnovani na ultrazvučnoj i rentgenskoj tehnologiji za ispitivanje kako na proizvodnoj liniji tako i van nje, kao i mobilne sisteme za ispitivanje na terenu.
Naši ultrazvučni i rentgenski sistemi su projektovani za izvođenje individualnih proizvođačkih ispitivanja i/ili da ispune međunarodne standarde iz oblasti ispitivanja bez razaranja u vezi testova prihvatljivosti. Nudimo veliki broj standardnih sistema za različite aplikacije- uključujući sve proizvode firmi koje su sada u sastavu GE Inspection Technologiesa- Krautkramer, Seifert and Nutronik
Takođe moguće je napraviti prilagođeno rešenje za specifične zahteve.

Brošura
X-Cube

Svestrani 160 KV rentgenski ispitni sistem za ispitivanje malih serija različitih ispitnih uzoraka.

Brošura
VISTAPLUS V

Sistem za digitalno arhiviranje i poboljšanje slike

Brošura
SABA

Softver za automatsko prepoznavanje defekta i automatsko radiografsko ispitivanje odlivaka od lakih metala.

Brošura
Seifert x|blade

Seifert x|blade je rentgenski ispitni sistem, projektovan za odlivke, kopga odlikuju vrhunski kvalitet slike I velika produktivnost.

Brošura
Speed|scan atlineCT

Sistem za kompjuterizovanu tomografiju za kontrolu procesa proizvodnje..

Brošura
Blade|line

Brzi i precizni 450 kV CT sistem za ispitivanje kompleksnih lopatica turbine.