Adresa:Balkanska 35-39
11000 Beograd
Tel&Fax:+381 11 2646 292
+381 11 2686 628
+381 11 2643 851
e-mail:bacco@eunet.rs

Baker Hughes, a GE company (GE Inspection Technologies) predstavlja svetskog lidera u proizvodnji opreme za ispitivanje bez razaranja. Proizvodni program obuhvata opremu za ultrazvučno ispitivanje, opremu za ispitivanje vrtložnim strujama, rentgensku opremu, industrijske filmove i hemikalije, opremu i softver za digitalnu radiografiju kao i opremu za endoskopska ispitivanja. Pored prenosnih uređaja, korisnicima su na raspolaganju i ispitne mašine. Baker Huges, a GE company, posebnu pažnju poklanja digitalnoj optimizaciji svojih uređaja koji korisnicima obezbeđuju vrhunski kvalitet, produktivnost i pouzdanost.

Industrijski filmovi, hemikalije i oprema za razvijanje filmova

Tradicionalne i još uvek popularne radiografske metode zahtevaju korišćenje filmova. Baker Hughes, a GE company-AGFA nudi veliki izbor radiografskih filmova, opreme za razvijanje filmova i hemikalija. Ne postoji objekat koji je suviše veliki ili suviše mali-radiografski film odgovarajuće veličine je na raspolaganju za svaku ekspoziciju. Ime AGFA je garancija vrhunskog kvaliteta.

Brošura
Industrijski filmovi

Nude se u različitim veličinama i kvalitetima za svaku ekspoziciju.

Brošura
Varijante pakovanja filmova

Široki spektar pakovanja za svaku aplikaciju.

Brošura
Hemikalije

Ciljano izrađene da budu kompatibilne sa našim filmovima i opremom za razvijanje. Structurix hemikalije garantuju savršeno razvijanje filmova.

Brošura
NDT oprema

Velika paleta mašina za razvijanje, mešača i sušača za razvijanje Vaših filmova.

Brošura
Eco sistemi

Sistem za kompjuterizovanu tomografiju za kontrolu procesa proizvodnje..

Brošura
Alati za obezbeđenje kvaliteta

Standardni alati za kontrolu razvijanja filmova putem referentnih vrednosti.