Adresa:Balkanska 35-39
11000 Beograd
Tel&Fax:+381 11 2646 292
+381 11 2686 628
+381 11 2643 851
e-mail:bacco@eunet.rs

Taylor Hobson je firma koja proizvodi ultrapreciznu kontaktnu opremu za kontaktno i beskontaktno ispitivanje karakteristika površina i oblika.
Da bi ostao tržišni lider u svom segmentu Taylor-Hobson značajno investira u istraživanje i razvoj i ima veliki protfolio intelektualne svojine kako u vidu patenata, tako i u vidu znanja koje je ugrađeno u njihove proizvode. Proizvodi Taylor-Hobson-a su široko korišćeni u razvoju i izradi tehnologija sledeće generacije, naročito na polju tehnologija u energetici, proizvodnji poluprovodnika, precizne optike.
Od malih prenosnih uređaja za merenje hrapavosti do visokotehnološke metrološke opreme, Taylor-Hobson može da ponudi rešenje za svaki industrijski zahtev.

Beskontaktni uređaji za ispitivanje profila

Proizvodnja i istraživanje

Ova klasa optičke metrološke opreme uključuje sledeće uređaje CCI HD, CCI MP i CCI MP-HS. Ovi instrument savršeno odgovaraju potrebama proizvodnje i istraživanja, gde se zahteva visokoprecizna #D analiza profila.

Solarna industrija

Idealan za solarnu industriju, CCI SunStar sa svojom visokopreciznom kamerom meri sve tipove površina od veoma grubih do ekstremno glatkih, pri čemu sa lakoćom meri površine refleksivnosti od 0.3% to 100%.

Optička industrija

Taylor Hobsonovi sistemi za merenje kružnosti velikog kapaciteta su projektovani za merenja velikih komponenti, nezavisno od prečnika ili težine.