Adresa:Balkanska 35-39
11000 Beograd
Tel&Fax:+381 11 2646 292
+381 11 2686 628
+381 11 2643 851
e-mail:bacco@eunet.rs

Waygate Technologies je svetski lider u proizvodnji opreme za ispitivanje bez razaranja. Proizvodni program obuhvata opremu za ultrazvučno ispitivanje, opremu za ispitivanje vrtložnim strujama, rentgensku opremu, industrijske filmove i hemikalije, opremu i softver za digitalnu radiografiju kao i opremu za endoskopska ispitivanja. Pored prenosnih uređaja, korisnicima su na raspolaganju i ispitne mašine. Waygate Technologies posebnu pažnju poklanja digitalnoj optimizaciji svojih uređaja koji korisnicima obezbeđuju vrhunski kvalitet, produktivnost i pouzdanost.

Pomoćna oprema

Da bi poboljšali iskorišćenost naše opreme za vizuelna ispitivanja, na raspolaganju Vam stoji pomoćna oprema. Napravljena da podrži različite aplikacije, ova oprema uključuje alate, monitore, adaptere Itd.

Električni alat za okretanje

Poboljšava efikasnost endoskopskog ispitivanja motora automatizovanjem procesa rotacije motora.