Adresa:Balkanska 35-39
11000 Beograd
Tel&Fax:+381 11 2646 292
+381 11 2686 628
+381 11 2643 851
e-mail:bacco@eunet.rs

Baker Hughes, a GE company (GE Inspection Technologies) predstavlja svetskog lidera u proizvodnji opreme za ispitivanje bez razaranja. Proizvodni program obuhvata opremu za ultrazvučno ispitivanje, opremu za ispitivanje vrtložnim strujama, rentgensku opremu, industrijske filmove i hemikalije, opremu i softver za digitalnu radiografiju kao i opremu za endoskopska ispitivanja. Pored prenosnih uređaja, korisnicima su na raspolaganju i ispitne mašine. Baker Huges, a GE company, posebnu pažnju poklanja digitalnoj optimizaciji svojih uređaja koji korisnicima obezbeđuju vrhunski kvalitet, produktivnost i pouzdanost.

Automatizovani sistemi

Baker Hughes, a GE company je vodeća firma u domenu razvoja automatizovanih ispitnih mašina i sistema za industrijske primene koje zahtevaju automatsko detektovanje površinskih i pod-površinskih prskotina, sortiranje metala, sortiranje termičke obrade i nalženje kvara.

Brošura

WheelScan 5

Brz i pouzdan sistem za ispitivanje avionskih točkova.