Adresa:Balkanska 35-39
11000 Beograd
Tel&Fax:+381 11 2646 292
+381 11 2686 628
+381 11 2643 851
e-mail:bacco@eunet.rs

Od svog osnivanja 1971, MR® Chemie je firma koja je poznata kao ekspertski proizvođač i snabdevač ispitnih hemikalija, opreme i pomoćnog materijala za ispitivanja pentrantima i magnetnim česticama kao i specijalnih proizvoda. MR® Chemie nudi kompletne ispitne linije za penetrantska i magnetska ispitivanja kao i opremu poput magnetnih jarmova, UV lampi, referentnih test blokova, merača jačine magnetnog polja, merača jačine UV i belog svetla i ostalu opremu.

UV lampe i merna oprema

Za posmatranje indikacija koje se dobijaju korišćenjem fluorescentnih penetranata ili magnetnih čestica, nudimo veliki izbor UV lampi izrađenih u najnovijoj LED tehnologiji. UV lampe se izrađuju kao ručne-za mobilna ispitivanja ili u vidu LED panela za stacionarne ispitne linije. Na raspolaganju stoje i specijalne lampe u vidu UV blica za analogne i digitalne foto kamere, UV moduli za montažu na magnetne jarmove i džepne lampe. Za merenje intenziteta UV i belog svetla, nudimo odgovarajuće merače.