Adresa:Balkanska 35-39
11000 Beograd
Tel&Fax:+381 11 2646 292
+381 11 2686 628
+381 11 2643 851
e-mail:bacco@eunet.rs

Od 1948. godine ime FOERSTER je bilo sinonim za kvalitet i preciznost. Institut Dr. Foerster razvija i proizvodi opremu i sisteme za ispitivanje metalnih materijala bez razaranja, detekciju metala i ispitivanje magnetnih osobina materijala. Institut Dr. Foerster je tehnološki lider i kompetentni partner koji obezbeđuje rešenja korisnicima njegove opreme. Proizvodni program obuhvata opremu za ispitivanje poluproizvoda, komponenti, opremu za ispitivanje materijala i magnetnih svojstava.

Ispitivanje materijala i magnetnih osobina

3-AXIS MAGNETOMETERS

Oprema za merenje i snimanje zemljinog magnetnog polja i dugotrajni monitoring magnetnog okruženja (npr. pre instalacije opreme osetljive na prisustvo moagnetnog polja). Takođe, moguće je meriti kompleksna 3D polja.

KOERZIMAT 1.097 HCJ

Sistem koji omogućuje precizno, automatsko i brzo merenje koercitivnosti Hcj. Aplikacije koje pokriva ovaj sistem uključuju kontrolu nivoa sinterovanja, veličine čestica tvrdih metala, kontrolu kvaliteta metalnog praha koji se koristi za proizvodnju magneta i tvrdih materijala, kontrolu kvaliteta termičke obrade i napnskog stanja u mekim magnetnim komponentama.

KOERZIMAT 1.097

Sistem koji omogućuje precizno, automatsko i brzo merenje magnetnog zasićenje specifičnog za masu σs i specifičnog za zapreminu js. Koristi se npr. za ispitivanje nivoa sinterovanja, određivanje nivoa volframa rastvorenog u kobaltu, kao i za određivanje sadržaja železa, kobalta i nikla u prahu/ tvrdom metalu.

MAGNETOMAT 1.782

Uređaj za preciznu detekciju gustine magnetnog fluksa i relativne permeabilnosti. Široka paleta sondi omogućuje optimalno prilagođavanje uslovima aplikacije. Aplikacije uključuju npr. merenje relativne permeabilnosti nerđajućeg čelika i slabo provodnih (nemagnetnih) legura. dugotrajni monitoring magnetnog okruženja, lokalizaciju feritnih uključaka u nerđajućem čeliku, promene u materijalu, itd.

SIGMATEST 2.069

Prenosni instrument za merenje provodljivosti ne-feromagnetnih materijala metodom vrtložnih struja.
Određuje fizičke i tehničke osobine materijala. Koristi se za sortiranje materijala, kontrolu kvaliteta gotovih proizvoda, kontrolu termičkih oštećenja, kontrolu tokom proizvodnje i obrade u metalurškom sektoru.