Adresa:Balkanska 35-39
11000 Beograd
Tel&Fax:+381 11 2646 292
+381 11 2686 628
+381 11 2643 851
e-mail:bacco@eunet.rs

Uređaji i oprema za ispitivanje gama zracima

NTP Europe proizvodi opremu  za ispitvanje gamma zracima, uključujući prenosne TSI i SE serije defektoskopa, navođene defektoskope za ispitivanje zavarenih spojeva na cevima, pomoćnu opremu-daljinske kontrole, creva, cevi, kolimatore, terminale, itd. kao i radioaktivne izvore: Iridium-192 (Ir-192), Selenium-75 (Se-75), Cobalt-60 (Co-60).

Više informacija>>>